24/7 връзка с нас: 0044 20 3129 0935

Управление на правата за достъп

Мога ли дам достъп до LeoPay сметката си на служителите си?

Да, можете да дадете достъп до бизнес сметката си на различни потребители и сами да определите техните права, включително достъпа им до информация, известия, заявки и поръчки, трансакции и управление на профила. Всеки потребител, на когото дадете права, ще влиза в профила със свои собствени детайли за вход. За управление на достъпа на потребителите, отидете на „Профил” → „Управление на достъпа” и следвайте инструкциите.

Мога ли да огранича достъпа на служителите си до LeoPay бизнес сметката?

Да, Вие имате пълен контрол върху достъпа на служителите Ви и правата им. Можете да управлявате достъпа им, като влезете в профила си отидете на „Профил” → „Управление на достъпа” → „Права на потребителите”.

Не можете да откриете отговорите на въпросите си?

Свържете се с нас на hello@leopay.eu или на телефон 0044 20 3129 0935