Единен стандарт за отчитане (CRS)

Какво е Единен стандарт за отчитане (CRS)?

CRS (Единен стандарт за отчитане) съдържа общи процедури за комплексна проверка за начина на обмен на данъчна информация между финансови институции в определени държави. Стандартът задава правилата за отчитане на автоматичния обмен на финансова информация.

Кой ще бъде засегнат от CRS стандарта?

Мерките и правилата, описани в Единния стандарт за автоматичен обмен на финансова информация, се отнасят за всяко физическо или юридическо лице с местожителство в юрисдикцията на Единния стандарт за автоматичен обмен на финансова информация, като са приложими най-вече за лица, които се считат за чуждестранни лица за данъчни цели.
Единният стандарт за автоматичен обмен на информация за данъчни цели се отнася до нашите клиенти, които са граждани за данъчни цели в държава в ЕИЗ и други страни, които oсъществяват обмен на данъчна информация от 2017г.

Какво сме длъжни да направим според CRS стандарта?

За да изпълни Стандарта за автоматичен обмен на информация (CRS), LeoPay и финансовите институции, обслужващи LeoPay платформата, прилагат следните процедури:

1. Идентифицират титуляри по сметки (нови и съществуващи), които са имат гражданство в повече от една държава

За индивидуални клиенти, критериите са следните:

 • пребивават в друга държава
 • имат физически и пощенски адрес в друга държава (включително пощенска кутия и временен адрес)
 • притежават телефонен номер в друга държава или нямат телефонен номер в държавата, в която пребивават
 • упълномощили са трето лице, притежаващо физически или пощенски адрес (включително пощенска кутия и временен адрес) в друга държава
 • имат наредени периодични плащания от сметка в LeoPay Ltd. (различна от текуща или спестовна сметка) към сметка в друга страна

За юридически лица критериите включват следното:

 • юридическото лице е учредено в друга държава
 • разполагат с настоящ физически или пощенски адрес (включително пощенска кутия и временен адрес) в друга държава

2. Отчитат информация към местните данъчни институции

Информацията, която изискваме, се отнася до:

 • Титуляр по сметката
 • Номер на сметката
 • Баланс по сметката за съответната финансова година
 • Приходите (лихви, дивиденти, брутни постъпления и др.)

Не можете да откриете отговорите на въпросите си?

Свържете се с нас на hello@leopay.eu или на телефон 0044 20 3129 0935