Защита на личната информация

Финансовите институции, които обслужват LeoPay платформата, събират и обработват лична информация във връзка с финансовите сметки на клиентите и според изискванията на FATCA и CRS. Тази информация може да бъде предоставяна от финансовите институции към съответните местни данъчни институции, които впоследстие могат да предостаят тази информация към други юрисдикции, участваще в Автоматичния обмен на информация.

Не можете да откриете отговорите на въпросите си?

Свържете се с нас на hello@leopay.eu или на телефон 0044 20 3129 0935