Μαζικές πληρωμές

Δεν μπορώ να επεξεργαστώ μια μαζική πληρωμή. Τι πρέπει να κάνω;

Για να διεκπεραιώσετε επιτυχώς μια μαζική πληρωμή, πρέπει να ανεβάσετε ένα αρχείο Excel με λεπτομέρειες μεταφοράς. Σημειώστε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα προτύπων όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία των εντολών πληρωμής για τη μαζική πληρωμή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο από τον επαγγελματικό λογαριασμό LeoPay που διαθέτετε στο leopay.eu:
Μεταφορές → Μαζικές Μεταφορές → Εσωτερικές/ Εξερχόμενες τραπεζικές μεταφορές.

Σημείωση

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε μια μαζική πληρωμή, βεβαιωθείτε ότι έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα δεδομένα σε κάθε στήλη, ότι όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται σωστά στο πρότυπο και πως το συμπληρωμένο αρχείο προτύπου είναι φορτωμένο.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνήστε γραπτώς με τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών μας στο hello@leopay.eu ή καλέστε στο 0044 20 3129 0935