Gemeenschappelijke rapportagenormen (GRN)

Wat is GRN?

GRN (Gemeenschappelijke rapportagenormen) bevatten de algemene due diligence-procedures over hoe belasting gerelateerde informatie tussen financiële instellingen in bepaalde landen wordt uitgewisseld. Het zet de regelgeving en de rapportage van automatische uitwisseling van financiële informatie uiteen.

Wie wordt getroffen door de SRN?

De maatregelen en de normen die in de GRN uiteengezet worden zijn van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon, die woonachtig is in een deelnemende GRN-jurisdictie. Meestal is dit echter van toepassing op accounts van buitenlandse fiscale ingezetenen.
De GRN zijn van toepassing op onze klanten, die fiscaal ingezetene zijn van een land anders dan de gastlanden van de financiële instellingen die het LeoPay-platform bedienen, zoals alle EER-landen en andere landen, die in 2017 beginnen met de uitwisseling van belastinggegevens.

Wat wordt van ons vereist in het kader van de SRN?

Voor de implementatie van de GRN passen LeoPay Ltd. en de financiële instellingen die het LeoPay-platform bedienen de volgende due diligence-procedures toe:

1. Het identificeren van (nieuwe en bestaande) accounthouders die waarschijnlijk ingezetenen zijn in een ander land om belastingdoeleinden.

Voor individuele klanten zijn de criteria als volgt:

 • Ingezetene zijn van een ander land
 • Een fysiek of postadres in een ander land (postbus en per adres (p/a) inbegrepen)
 • Een of meer telefoonnummers in een ander land en geen telefoonnummer in het land van vestiging van de rapportage
 • Een volmacht of tekenbevoegdheid die is verleend aan een persoon met een fysiek of postadres (inclusief postkantoor of p/a adres) in een ander land
 • Permanente instructies van een LeoPay Ltd. account (anders dan een zicht- of spaarrekening) naar een account in een ander land

Voor rechtspersonen bevatten de criteria het volgende:

 • Het land van oprichting of residentie is een ander land
 • Een huidig fysiek of postadres (inclusief postbus of p/a adres) in een ander land

2. Het rapporteren van informatie aan de lokale belastingautoriteiten

De gegevens die we dienen te verstrekken hebben betrekking op:

 • De identiteit van de accounthouder
 • Het accountnummer
 • Het accountsaldo aan het eind van het jaar
 • De inkomsten (rente, dividend, bruto opbrengsten, enz.)

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact op!

Schrijf aan onze ondersteunend functionarissen via hello@leopay.eu of bel 0044 20 3129 0935