Bescherming van persoonsgegevens

De financiële instellingen die het LeoPay-platform bedienen verzamelen en verwerken persoonsgegevens die verband houden met de financiële verslagen van klanten, die krachtens FATCA en de GRN moeten worden gerapporteerd. De persoonsgegevens kunnen door de financiële instellingen die het LeoPay-platform bedienen worden gerapporteerd aan de respectieve nationale belastingsautoriteiten en laatstgenoemde kan deze informatie aan de belastingautoriteiten rapporteren van de deelnemende jurisdicties via het mechanisme voor automatische uitwisseling van informatie.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact op!

Schrijf aan onze ondersteunend functionarissen via hello@leopay.eu of bel 0044 20 3129 0935